google-site-verification: google988c9a26901231a3.html

ตอนที่ 21 สัญญาจ้างสิ้นสุดตามกำหนดเวลา ลูกจ้างไม่ประสงค์ทำงานต่อไป นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย

     สัญญาจ้างแรงงานโดยปกติ ในช่วงทดลองงาน นายจ้างมักจะกำหนดระยะเวลาในสัญญาจ้างทดลองงานเอาไว้ หรือ แม้แต่สัญญาจ้างทั่วไป ในบางกรณีนายจ้างก็มักจะกำหนดระยะเวลาไว้ในสัญญาจ้างอย่างชัดเจน ซึ่งตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 17 มีผลคือ “สัญญาจ้างย่อมสิ้นสุดลงเมื่อครบกำหนดระยะเวลาในสัญญาจ้างโดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า” หมายความว่า สัญญาจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาไว้ในสัญญาจ้าง สัญญาจ้างย่อมสิ้นสุดลงโดยผลของสัญญาโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องบอกเลิกสัญญากันอีก นายจ้างให้ลูกจ้างออกไปได้เลยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาในสัญญาจ้าง (แต่ก็ต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงาน)  แต่มีปัญหาคือ ถ้านายจ้างประสงค์ที่จะให้ลูกจ้างต่อสัญญากับนายจ้างและทำงานกับนายจ้างต่อไป  แต่ลูกจ้างไม่ยินยอม (ลูกจ้างไม่อยากทำงานกับนายจ้างต่อไป) ลูกจ้างจะอ้างผลของสัญญาจ้างที่สิ้นสุดลงตามกำหนดระยะเวลา เรียกให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยได้หรือไม่เพียงใด เรื่องนี้มีแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่เคยพิพากษาไว้เป็นบรรทัดฐาน

        คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8002-8012/2549 นายจ้างทำสัญญาจ้างกับลูกจ้างมีกำหนดระยะเวลาจ้างซึ่งสิ้นสุดวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ก่อนสัญญาจ้างสิ้นสุด นายจ้างประกาศแจ้งให้ลูกจ้างทราบว่าบริษัทที่ว่าจ้างนายจ้างได้ขยายระยะเวลาว่าจ้างนายจ้างต่อไปอีกจนถึงสิ้นปีให้ลูกจ้างทั้งหมดเข้าทำสัญญาจ้างแรงงานกับนายจ้างในโครงการดังกล่าวต่อไปจนครบกำหนดเวลาที่ขยายออกไป ลูกจ้างทำบันทึกเสนอต่อฝ่ายบุคคลว่าไม่ประสงค์ต่อสัญญากับนายจ้างและคืนบัตรลูกจ้างในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ แล้วไม่ไปทำงานอีกเลย ตามข้อเท็จจริงดังกล่าวเห็นได้ว่า นายจ้างยังประสงค์จะให้ลูกจ้างทำงานต่อไป แต่ฝ่ายลูกจ้างเองที่ไม่ประสงค์ทำงานกับนายจ้างต่อไป กรณีถือไม่ได้ว่านายจ้างได้เลิกจ้างลูกจ้างดังกล่าว

          สรุปว่า ถ้าสัญญาจ้างสิ้นสุดลงโดยระยะเวลา หากนายจ้างยังประสงค์ที่จะให้ลูกจ้างทำงานต่อไป แต่ลูกจ้างไม่ยินยอม ลูกจ้างจะเรียกให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยไม่ได้ เพราะศาลฎีกาวินิจฉัยว่าไม่ใช่เป็นกรณีที่นายจ้างเลิกจ้าง แต่ด้วยความเคารพในคำพิพากษาศาลฎีกา ผู้เขียนมีความเห็นแย้งว่า เมื่อสัญญาจ้างกำหนดระยะเวลาในสัญญาจ้างไว้แล้ว และ กฎหมายก็ให้ถือว่าสัญญาจ้างสิ้นสุดลงตามกำหนดระยะเวลานั้น เมื่อนายจ้างทำสัญญาจ้างกับลูกจ้างโดยกำหนดระยะเวลาไว้ ก็น่าจะถือว่าเป็นการตกลงให้มีการเลิกจ้างไว้ล่วงหน้า และ เมื่อสัญญาสิ้นสุดก็น่าจะถือว่านายจ้างได้เลิกจ้างลูกจ้างแล้ว ส่วนจะต่อสัญญากันต่อไปอีกหรือไม่ก็แล้วแต่ความสมัครใจของคู่สัญญา เมื่อลูกจ้างไม่ยินยอมก็จะบังคับไม่ได้ และนายจ้างก็น่าจะต้องจ่ายค่าชดเชย เพราะสัญญาจ้างเดิมนั้นได้สิ้นสุดลงแล้ว

         

          By ทนายนำชัย  ปรึกษากฎหมายโทร 086-3314759 , 02-0749954 หรือ แอดไลน์ @closelawyer หรือ คลิก https://line.me/R/ti/p/%40closelawyer

 

เพิ่มเพื่อน
#1 โดย: จีรากร [IP: 223.24.186.xxx]
เมื่อ: 2018-05-25 08:06:17
ในสัญญา ลงไว้ว่าหมดสัญญาจ้าง วันที่25.
สมมุติ คือ วันนี้แต่บริษัทไม่มีเอกสารใดๆให้เซ็นไม่มีใครมาพูดอะไร
เราไม่ต้องทำงานได้ใหม
พรุ่งนี้เราไปกรมแรงงาน จะได้รับค่าชดเชยได้ใหมในกรณีนี้
#2 โดย: มณฑา [IP: 1.46.74.xxx]
เมื่อ: 2019-08-28 11:55:52
ที่ไม่ประสงค์ทำงานต่อเพราะมีเหตุที่นายจ้างเอารัดเอาเปรียบ
ในสัญญาจ้าง ให้ทำงาน 8 ชั่วโมง ต่อวัน
แต่ในความเป็นจริงให้ทำ 10 ชั่วโมง ต่อวัน โดยด้วยเหตุผลที่ว่าทาง บริษัทได้ทำสัญญากับเจ้าของงานไว้ว่า ทำงานให้10 ชั่วโมงต่อวัน นายจ้างจึงไม่ยอมจ่ายค่าOT ให้ลูกจ้าง
ลูกจ้างจึงต้องยอมทนทำงานจนครบสัญญา1ปี
เมื่อครบแล้วจึงไม่อยากต่อสัญญากับทางนายจ้างอีกต่อไป
ลูกจ้างควรจะได้สิทธิ์ตามกฎหมาย ได้รับเงินชดเชย 90 วันหรือไม่
#3 โดย: พรทิพย์ [IP: 203.116.238.xxx]
เมื่อ: 2019-10-03 10:27:00
ในสัญญาไม่ได้ระบุว่าจะจ่ายค่าชดเชยไว้ท้ายสัญญา แบบนี้เราจะได้รับค่าชดเชยไหมค่ะ เมื่อสัญญาสิ้นสุด
#4 โดย: Ziep [IP: 203.146.50.xxx]
เมื่อ: 2019-10-30 15:26:17
สัญญาจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาไว้ในสัญญาจ้าง สัญญาจ้างย่อมสิ้นสุดลงโดยผลของสัญญาโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องบอกเลิกสัญญากันอีก นายจ้างให้ลูกจ้างออกไปได้เลยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาในสัญญาจ้าง และควรจะ "ไม่ต้อง"จ่ายค่าชดเชยตาม มาตรา 118 นะคะ
#5 โดย: ฐาปนีย์ [IP: 49.237.10.xxx]
เมื่อ: 2019-11-26 12:11:59
ถ้าเป็นซับครอนแทค บริษัทไม่ต่อสัญญากันแล้วบริษัทซับให้เราเขียนใบลาออกเราได้ค่าชดเฉยมั้ยคะ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 263,968