google-site-verification: google988c9a26901231a3.html

ตอนที่ 21 สัญญาจ้างสิ้นสุดตามกำหนดเวลา ลูกจ้างไม่ประสงค์ทำงานต่อไป นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย

     สัญญาจ้างแรงงานโดยปกติ ในช่วงทดลองงาน นายจ้างมักจะกำหนดระยะเวลาในสัญญาจ้างทดลองงานเอาไว้ หรือ แม้แต่สัญญาจ้างทั่วไป ในบางกรณีนายจ้างก็มักจะกำหนดระยะเวลาไว้ในสัญญาจ้างอย่างชัดเจน ซึ่งตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 17 มีผลคือ “สัญญาจ้างย่อมสิ้นสุดลงเมื่อครบกำหนดระยะเวลาในสัญญาจ้างโดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า” หมายความว่า สัญญาจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาไว้ในสัญญาจ้าง สัญญาจ้างย่อมสิ้นสุดลงโดยผลของสัญญาโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องบอกเลิกสัญญากันอีก นายจ้างให้ลูกจ้างออกไปได้เลยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาในสัญญาจ้าง (แต่ก็ต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงาน)  แต่มีปัญหาคือ ถ้านายจ้างประสงค์ที่จะให้ลูกจ้างต่อสัญญากับนายจ้างและทำงานกับนายจ้างต่อไป  แต่ลูกจ้างไม่ยินยอม (ลูกจ้างไม่อยากทำงานกับนายจ้างต่อไป) ลูกจ้างจะอ้างผลของสัญญาจ้างที่สิ้นสุดลงตามกำหนดระยะเวลา เรียกให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยได้หรือไม่เพียงใด เรื่องนี้มีแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่เคยพิพากษาไว้เป็นบรรทัดฐาน

        คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8002-8012/2549 นายจ้างทำสัญญาจ้างกับลูกจ้างมีกำหนดระยะเวลาจ้างซึ่งสิ้นสุดวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ก่อนสัญญาจ้างสิ้นสุด นายจ้างประกาศแจ้งให้ลูกจ้างทราบว่าบริษัทที่ว่าจ้างนายจ้างได้ขยายระยะเวลาว่าจ้างนายจ้างต่อไปอีกจนถึงสิ้นปีให้ลูกจ้างทั้งหมดเข้าทำสัญญาจ้างแรงงานกับนายจ้างในโครงการดังกล่าวต่อไปจนครบกำหนดเวลาที่ขยายออกไป ลูกจ้างทำบันทึกเสนอต่อฝ่ายบุคคลว่าไม่ประสงค์ต่อสัญญากับนายจ้างและคืนบัตรลูกจ้างในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ แล้วไม่ไปทำงานอีกเลย ตามข้อเท็จจริงดังกล่าวเห็นได้ว่า นายจ้างยังประสงค์จะให้ลูกจ้างทำงานต่อไป แต่ฝ่ายลูกจ้างเองที่ไม่ประสงค์ทำงานกับนายจ้างต่อไป กรณีถือไม่ได้ว่านายจ้างได้เลิกจ้างลูกจ้างดังกล่าว

          สรุปว่า ถ้าสัญญาจ้างสิ้นสุดลงโดยระยะเวลา หากนายจ้างยังประสงค์ที่จะให้ลูกจ้างทำงานต่อไป แต่ลูกจ้างไม่ยินยอม ลูกจ้างจะเรียกให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยไม่ได้ เพราะศาลฎีกาวินิจฉัยว่าไม่ใช่เป็นกรณีที่นายจ้างเลิกจ้าง แต่ด้วยความเคารพในคำพิพากษาศาลฎีกา ผู้เขียนมีความเห็นแย้งว่า เมื่อสัญญาจ้างกำหนดระยะเวลาในสัญญาจ้างไว้แล้ว และ กฎหมายก็ให้ถือว่าสัญญาจ้างสิ้นสุดลงตามกำหนดระยะเวลานั้น เมื่อนายจ้างทำสัญญาจ้างกับลูกจ้างโดยกำหนดระยะเวลาไว้ ก็น่าจะถือว่าเป็นการตกลงให้มีการเลิกจ้างไว้ล่วงหน้า และ เมื่อสัญญาสิ้นสุดก็น่าจะถือว่านายจ้างได้เลิกจ้างลูกจ้างแล้ว ส่วนจะต่อสัญญากันต่อไปอีกหรือไม่ก็แล้วแต่ความสมัครใจของคู่สัญญา เมื่อลูกจ้างไม่ยินยอมก็จะบังคับไม่ได้ และนายจ้างก็น่าจะต้องจ่ายค่าชดเชย เพราะสัญญาจ้างเดิมนั้นได้สิ้นสุดลงแล้ว

         

          By ทนายนำชัย  ปรึกษากฎหมายโทร 086-3314759 , 02-0749954 หรือ แอดไลน์ @closelawyer หรือ คลิก https://line.me/R/ti/p/%40closelawyer

 

เพิ่มเพื่อน เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน เพิ่มเพื่อน
#1 โดย: จีรากร [IP: 223.24.186.xxx]
เมื่อ: 2018-05-25 08:06:17
ในสัญญา ลงไว้ว่าหมดสัญญาจ้าง วันที่25.
สมมุติ คือ วันนี้แต่บริษัทไม่มีเอกสารใดๆให้เซ็นไม่มีใครมาพูดอะไร
เราไม่ต้องทำงานได้ใหม
พรุ่งนี้เราไปกรมแรงงาน จะได้รับค่าชดเชยได้ใหมในกรณีนี้
#2 โดย: มณฑา [IP: 1.46.74.xxx]
เมื่อ: 2019-08-28 11:55:52
ที่ไม่ประสงค์ทำงานต่อเพราะมีเหตุที่นายจ้างเอารัดเอาเปรียบ
ในสัญญาจ้าง ให้ทำงาน 8 ชั่วโมง ต่อวัน
แต่ในความเป็นจริงให้ทำ 10 ชั่วโมง ต่อวัน โดยด้วยเหตุผลที่ว่าทาง บริษัทได้ทำสัญญากับเจ้าของงานไว้ว่า ทำงานให้10 ชั่วโมงต่อวัน นายจ้างจึงไม่ยอมจ่ายค่าOT ให้ลูกจ้าง
ลูกจ้างจึงต้องยอมทนทำงานจนครบสัญญา1ปี
เมื่อครบแล้วจึงไม่อยากต่อสัญญากับทางนายจ้างอีกต่อไป
ลูกจ้างควรจะได้สิทธิ์ตามกฎหมาย ได้รับเงินชดเชย 90 วันหรือไม่
#3 โดย: พรทิพย์ [IP: 203.116.238.xxx]
เมื่อ: 2019-10-03 10:27:00
ในสัญญาไม่ได้ระบุว่าจะจ่ายค่าชดเชยไว้ท้ายสัญญา แบบนี้เราจะได้รับค่าชดเชยไหมค่ะ เมื่อสัญญาสิ้นสุด
#4 โดย: Ziep [IP: 203.146.50.xxx]
เมื่อ: 2019-10-30 15:26:17
สัญญาจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาไว้ในสัญญาจ้าง สัญญาจ้างย่อมสิ้นสุดลงโดยผลของสัญญาโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องบอกเลิกสัญญากันอีก นายจ้างให้ลูกจ้างออกไปได้เลยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาในสัญญาจ้าง และควรจะ "ไม่ต้อง"จ่ายค่าชดเชยตาม มาตรา 118 นะคะ
#5 โดย: ฐาปนีย์ [IP: 49.237.10.xxx]
เมื่อ: 2019-11-26 12:11:59
ถ้าเป็นซับครอนแทค บริษัทไม่ต่อสัญญากันแล้วบริษัทซับให้เราเขียนใบลาออกเราได้ค่าชดเฉยมั้ยคะ
#6 โดย: วัฒนา ชัยณรงค์ [IP: 1.46.40.xxx]
เมื่อ: 2020-03-06 07:30:19
ตอนนี้หมดสัญญาจ้างแล้วไม่ใด้ค่าอะไรเลยทำงานมา3/4ปีพอถึงกำหนดสัญญาให้ออกเลยโรงแรมใจร้ายมากนะคะแล้วไปหางานทีใหนก็
ใด้พักงาน15วันหักเงิน15วันเลยนะคะให้เขียนใบลาออก28/2/63แล้วให้หยุดงาน15วันเลยหักเงินนะคะสิ้นสุดกางทำงาน31/3/63จะทำอย่งใงคะ
#7 โดย: ผมเองคุณ [IP: 125.24.201.xxx]
เมื่อ: 2020-05-10 01:03:59
ก่อนอื่นต้องรู้ข้อกฏหมายแรงงานก่อน มาตรา118(4) ระบุไว้ชัดเจน ถ้าเป็นการจ้างโดยมีกำหนดระยะเวลา เมิ่อสิ้นสุดสัญญาให้ทวงถามค่าชดเชย โดยอ้างตามกฏหมาย ทำงานครบ 3 ปีแต่ไม่ครบ 6 ปี นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชย 180 วัน แต่ต้องไม่อยู่ในข้อยกเว้นสามข้อ เช่น งานก่อสร้างหรืองานที่ทำตามดูกาล เข่นผลไม้ และไม่ถูกเลิกจ้างตามมาตรา119 นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยครับ
#8 โดย: ศุภชัย [IP: 1.46.172.xxx]
เมื่อ: 2020-06-08 17:10:03
ผมขอสอบถามหน่อยครัย อาจารย์ถ้าสัญญาเราหมดลงไปแล้วแต่เราทราบว่า สัญญาที่ยืดออกไปเป็นเวลา6เดือน แต่นายจ้างยื่นสัญญาให้เรา 7เดือน แล้วมีนายจ้างคนใหม่ มาประมูลงานได้ เราต้องเสียผลประโยชน์ที่ได้รับ เนื่องจากในสัญญาระบุ แล้วว่าถ้าทำการลาออกเองจะไม่ได้ค่าทดแทนครับ

คำถามอีกข้อนะครับ อาจารย์มาตรา118(4)มี สามารถใช้ได้ตอนไหนครับ หรือถ้าเราเซ็นยืดสัญญาออกไปแล้ว มาตรา 118(4)ใช้ได้ไหมครับ
หรือไม่สมควรเซ็นสัญญาครับ

ขอบคุณที่ให้ความกรุณาครับ
#9 โดย: kritamnath [IP: 129.253.178.xxx]
เมื่อ: 2020-07-13 03:54:28
อยากสิบถามอาจารย์คับ ตัวอย่างผมทำงานบริษัทแห่งหนึ่ง 12ปี แล้วอยู่ดีๆ บริษัทจะเปลียนโอนถ่ายให้กับอีกบริษัทโดยเปลียนขื่อบริษัท แล้วมีหนังสือออกมาให้เซ็น ถ้าผมไม่เซ็น ผมจะได้รับสิทธิประโยชน์อะไรบางตามกฎหมายคับ
#10 โดย: พัชรินทร์ [IP: 184.22.139.xxx]
เมื่อ: 2020-08-05 13:13:36
ขอสอบถามอาจารย์หน่อยค่ะว่า...แรงงานต่างด้าวกัมพูชา ออกจากงานนายจ้างเก่า และนายจ้างเก่าก็แจ้งออกแล้ว แต่พอ นายจ้างใหม่ จะแจ้งแรงงานเข้า นายจ้างเก่ามีเจตนาจะไม่ให้ใบแจ้งออก กับนายจ้างใหม่ ทำอย่างไร จึงจะแจ้งแรงงานต่างด้าวเข้านายจ้างใหม่ ได้ ( แรงงาน MOU ) ค่ะ
#11 โดย: วิลาศ [IP: 182.232.48.xxx]
เมื่อ: 2020-09-04 10:43:26
ครบสัญญาจ้างแล้ว แต่นายจ้างยังให้ทำงานต่อแต่ไม่ได้ต่อสัญญาจ้างให้เราสามารถเรียกร้องค่าชดเซยได้ไหมครับ
#12 โดย: เอส [IP: 124.121.1.xxx]
เมื่อ: 2020-09-23 16:22:57
สัญญาจ้างมีกำหนดระยะเวลาแน่นอน เซ็นต์สัญญาปีต่อปี กรณีบริษัทฯเลิกกิจการก่อนครบสัญญาจ้าง ต้องได้ชดเชยหรือไม่กรณีนี้
#13 โดย: T1818 [IP: 184.22.148.xxx]
เมื่อ: 2020-10-03 13:54:40
สอบถามค่ะ ถ้าในกรณีแม่บ้านบริษัทที่รับเหมาเป็นรายปี พอครบปีก็จะมีที่ใหม่มาต่อสัญญาแทน การที่ที่ใหม่จะไม่ใช้แม่บ้านชุดเดิมต้องแจ้งล่วงหน้าไม่ค่ะ ถ้าแจ้งต้องแจ้งภายในเวลาเท่าใด
#14 โดย: ทนาย [IP: 223.206.57.xxx]
เมื่อ: 2020-11-04 11:27:50
ครบกำหนดสัญญาจ้าง โรงเรียนไม่ต่อสัญญา โดยครูไม่ได้มีความผิด โรงเรียนต้องการลดจำนวนคน ทำงานมา6 ปี ขอค่าชดเชยได้มั้ยคะ ขอบคุณค่ะ
#15 โดย: เรย์ [IP: 223.24.145.xxx]
เมื่อ: 2020-11-09 13:39:48
สัญญางาน5เดือนแล้วหมดสัญญาทางบริษัทจะต่อเวลาเพิ่มแต่ลูกจ้างไม่ต่อ บริษัทต้องจ่ายค่าชดเชยรึเปล่าครับ
#16 โดย: ก้าว [IP: 182.232.149.xxx]
เมื่อ: 2020-11-12 20:13:04
ท่าเราไม่ทำงานต่อแล้วเงินที่บริษัทหักสะสมไว้เข่าต้องให้เราใช้ไหมครับเพราะสิ่นสุดสัญญาแล้วเราจะได้ไหม่ครับ
#17 โดย: สมเพชร ชูทรัพย์ [IP: 182.232.152.xxx]
เมื่อ: 2020-12-23 13:06:44
หลังจากผมเกษียณอายุ บริษัทผมได้จ้างผมต่ออีก 1 ปี เมื่อครบกำหนด 1 ปีถือว่าไม่ต่อสัญญา ผมจะได้เงินค่าอะไรบ้างครับ จะได้เงินชดเชย 90 วันใหม
#18 โดย: จักรินทร์​ สุขดี [IP: 49.230.8.xxx]
เมื่อ: 2020-12-24 18:07:10
ผมทำงานมาครบ 3 ปีสัญญาเซ็นปีต่อปีเข้าปีที่ 4 ผมต้องกลับไปดูแลพ่อแม่เลยไม่ขอต่อสัญญาผมบบริษัทไม่จ่ายเงินชดเชย แจ้งมาว่าถ้าทำงานครบ 2 ปี ถือว่าเป็นพนักงานประจำไม่จ่ายค่าชดเชย สรุปแล้วผมจะได้ค่าชดเชยมั้ยครับ
#19 โดย: ลักษณ์ [IP: 223.24.189.xxx]
เมื่อ: 2021-02-23 22:58:16
สวัสดีค่ะ หนูทำงานที่บริษัทขนส่งบริษัทจ่ายเงินเดือนทุกสิ้นเดือน และค่าคอมทุกวันที่15 หนังสือสัญญา หมดวันที่2 กพ.วันที่1บริษัทยังให้ไปทำงานก่อนจะเลิกจ้างบริษัทให้เซ็นหนังสือ โดยหนังสือระบุไว้ว่าจะจ่ายเงินเดือนของเดือนกพ+กับเงินชดเชย ภายในวันที่28 กพ
สลิปเงินเดือนออก บริษัทจ่ายเงินเดือนของเดือนกพ 375.-เป็นเวลา1วัน พร้อมกับเงินชดเชยเราต้องได้เงินเป็น รึเป็นรายวันค่ะ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 448,250