google-site-verification: google988c9a26901231a3.html

ตอนที่ 16 นายจ้างจะสั่งย้ายลูกจ้างได้ทุกกรณีหรือไม่ ?

         ได้ขึ้นชื่อว่า “นายจ้าง” ย่อมมีอำนาจสั่งการและบังคับบัญชาลูกจ้างได้    หากลูกจ้างใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของนายจ้าง  นายจ้างย่อมมีสิทธิลงโทษลูกจ้างได้   แล้วปัญหามีว่า นายจ้างจะสั่งลูกจ้างได้ทุกกรณีหรือไม่ คำตอบคือ “ไม่” ครับ นายจ้างจะสั่งลูกจ้างได้เฉพาะเกี่ยวกับหน้าที่ในการทำงานเท่านั้น จะสั่งให้ไปซื้อกับข้าว(นอกหน้าที่) หรือ สั่งให้ไปซักผ้าที่บ้านอันไม่ใช่หน้าที่ปกติของลูกจ้างย่อมทำไม่ได้ ลูกจ้างไม่ไป ไม่ทำ จะไปลงโทษฐานฝ่าฝืนคำสั่งไม่ได้  

          แล้วถ้าสั่งในหน้าที่ เช่น สั่งย้ายตำแหน่งของลูกจ้าง สั่งให้ไปทำงานอีกสถานที่ๆอยู่ห่างไกลโดยที่ลูกจ้างไปลำบาก อย่างนี้จะทำได้หรือไม่ นายจ้างบางคนก็อาจบอกว่าสั่งได้สิ เพราะมันเป็นคำสั่งในหน้าที่ สำหรับเรื่องคำสั่งในหน้าที่นั้น กฎหมายบอกว่าจะสั่งได้ต่อเมื่อ “เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย และ เป็นธรรมกับลูกจ้างเท่านั้น”   คำสั่งบางอย่างแม้จะชอบด้วยกฎหมายแต่ก็อาจไม่เป็นธรรมกับลูกจ้าง เมื่อลูกจ้างไม่ทำตามคำสั่งก็จะลงโทษลูกจ้างไม่ได้  เรื่องนี้มีแนวคำพิพากษาศาลฎีกาเคยวินิจฉัยไว้เป็นบรรทัดฐานทำนองนี้ครับ

          คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 166-167/2546 คำสั่งของนายจ้างที่สั่งย้ายลูกจ้างซึ่งมีรายได้น้อยให้ไปทำงานที่โรงงานผลิตและจำหน่ายสินค้าที่จังหวัดเพชรบุรี ห่างจากสถานที่ทำงานเดิมถึง 120 กิโลเมตร โดยนายจ้างไม่จัดที่พักหรือไม่จัดหารถรับส่งในการไปทำงานให้ อีกทั้งลูกจ้างไม่สามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้ เป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายและก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ลูกจ้างเป็นอย่างยิ่ง ยากที่ลูกจ้างซึ่งมีรายได้น้อยอยู่แล้วจะปฏิบัติตามคำสั่งของนายจ้างได้ จึงมีลักษณะเป็นการกลั่นแกล้งลูกจ้าง คำสั่งของนายจ้างแม้จะชอบด้วยกฎหมาย แต่ก็ไม่เป็นธรรมกับลูกจ้าง

          การจะพิจารณาว่ากรณีใดเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมต้องพิจารณาเป็นรายกรณีๆไปนะครับ เรื่องนี้เป็นเพียงกรณีศึกษาเทียบเคียงให้เราได้เห็นหลักการวินิจฉัยของศาลท่านเท่านั้นครับ

 

             By ทนายนำชัย  ปรึกษากฎหมาย โทร 086-3314759 หรือ แอดไลน์ @closelawyer หรือ คลิก https://line.me/R/ti/p/%40closelawyer

เพิ่มเพื่อน เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน เพิ่มเพื่อน

แบบฟอร์มปรึกษากฎหมาย/คดีความ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ทีมงานจะตอบคำถามท่านภายใน 3 วัน

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 404,512