google-site-verification: google988c9a26901231a3.html

ตอนที่ 14 นายจ้างบอกเลิกจ้างด้วยวาจา มีผลเป็นการเลิกจ้างหรือไม่ ?

           ปัญหาเรื่องวิธีการการเลิกจ้างทุกวันนี้ อย่าว่าแต่ลูกจ้างที่ไม่เข้าใจเลยครับ แม้แต่นายจ้างเองบางคนยังไม่เข้าใจเลยว่าจะต้องเลิกจ้างด้วยวิธีใด บอกเลิกจ้างแล้วจะมีผลอย่างไร หรือแม้แต่การลาออกของลูกจ้างก็เช่นเดียวกัน ทั้งนายจ้างลูกจ้างก็ไม่เข้าใจว่าการลาออกนั้นต้องทำอย่างไร ลาออกแล้วจะมีผลอย่างไรเมื่อไม่ชัดว่าเลิกจ้างแล้วหรือยัง ลูกจ้างก็ทำอะไรไม่ถูกจะไปฟ้องศาลก็ไม่กล้า จะไปร้องแรงงานนายจ้างก็บอกยังไม่ได้เลิกจ้าง  ข้อกฎหมายเป็นอย่างไร ถ้าอยากรู้ก็มาดูไปพร้อมๆกันครับ

           1) การเลิกจ้างหรือการลาออกนั้น สามารถทำได้ด้วยวิธีการบอกด้วยวาจา (บอกปากเปล่า)ก็ได้  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5933/2550 แต่การลาออกหรือการบอกเลิกจ้างเป็นหนังสือจะทำให้ชัดเจนขึ้นและลดการโต้แย้งกันในภายหลัง

           2) เมื่อได้มีการแสดงเจตนาเลิกจ้างหรือลาออกแล้ว ไม่ว่าจะเลิกจ้างด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร จะถอนการแสดงเจตนานั้นไม่ได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 386 วรรคสอง และ ตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6525/2544 (เว้นแต่จะยินยอมกันทั้งสองฝ่ายนะครับ)

           3)  แถมให้อีกข้อหนึ่งครับ  ถามว่า “ลาออก” ต้องให้นายจ้างอนุมัติหรือไม่     เรื่องนี้ขอตอบว่า  การลาออกเป็นนิติกรรมฝ่ายเดียว แม้ว่าการลาออกยังไม่ได้รับอนุมัติจากนายจ้างก็มีผลเป็นการลาออกทันทีที่การแสดงเจตนาลาออกนั้นไปถึงนายจ้าง และ แม้ว่านายจ้างจะมีระเบียบหรือข้อบังคับว่าการลาออกต้องได้รับอนุมัติจากนายจ้างก่อนก็ตาม ก็ยังถือว่าการลาออกมีผลทันทีอยู่นั่นเองครับ  ทั้งนี้เทียบเคียงแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8791/2550 (การเลิกจ้างก็ใช้หลักการเดียวกันครับ)

 

By ทนายนำชัย   ปรึกษากฎหมาย โทร 086-3314759

 

เพิ่มเพื่อน เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน เพิ่มเพื่อน

แบบฟอร์มปรึกษากฎหมาย/คดีความ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ทีมงานจะตอบคำถามท่านภายใน 3 วัน

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 448,246