google-site-verification: google988c9a26901231a3.html

ผู้เช่าซื้อนำรถยนต์ไปคืนไฟแนนซ์ เสียเอง ถือว่าสัญญาเช่าซื้อเลิกกัน ผู้เช่าซื้อไม่ต้องรับผิดค่าเสียหายหลังจากสัญญาเลิกกัน

ผู้เช่าซื้อนำรถยนต์ไปคืนไฟแนนซ์ เสียเอง ถือว่าสัญญาเช่าซื้อเลิกกัน ผู้เช่าซื้อไม่ต้องรับผิดค่าเสียหายหลังจากสัญญาเลิกกัน

ช่วงหลังๆที่ผ่านมา ลูกเพจทนายใกล้ตัว หลายท่านโทรมาปรึกษากับทีมงานเกี่ยวกับคดีเช่าซื้อว่า     “พี่ค่ะ หนูผ่อนรถยนต์ไม่ไหว หนูก็เลยนำรถยนต์ไปคืนไฟแนนซ์ ต่อมาไฟแนนซ์มาฟ้อง ให้จ่ายค่าขาดราคาจากการขายทอดตลาด แบบนี้หนูควรจะทำยังไงดีคะ

วันๆหนึ่ง มีคนสอบถามเรื่องนี้เป็นจำนวนมาก จึงเป็นเหตุหนึ่งที่ผมต้องเขียนเรื่องนี้ขึ้นมาผมจึงตัดสินใจเขียนบทความนี้ เพื่อเป็นความรู้และวิทยาทานให้ลูกเพจทุกท่านทราบว่า

โดยส่วนใหญ่ เวลาเราทำสัญญาเช่าซื้อกับไฟแนนซ์ต่างๆ แล้วผ่อนไม่ไหว ผู้เช่าซื้อก็มักจะขาดส่งค่างวดรถติดต่อกัน 3 งวด และรอให้ไฟแนนซ์มายึดรถยนต์กลับคืนไป หากผู้เช่าซื้อทำเช่นนี้ ไฟแนนซ์จะนำรถยนต์ไปขายทอดตลาด เพื่อนำเงินมาชำระหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ หากนำรถยนต์ไปขายทอดตลาด แล้วได้เงินไม่เพียงพอต่อมูลหนี้ตามสัญญา ไฟแนนซ์จึงมาฟ้องผู้เช่าซื้อให้รับผิดชอบส่วนต่างที่ยังขาด ซึ่งผู้เช่าซื้อจะต้องรับผิดชอบกับค่าเสียหายในส่วนต่างที่ขาดนั้น

แต่ในทางกลับกัน หากผู้เช่าซื้อนำรถยนต์ไปคืนไฟแนนซ์เสียเอง ก่อนที่จะผิดนัดครบ 3 งวด หรือ การที่ผู้เช่าซื้อนำรถยนต์คืนไฟแนนซ์ และไฟแนนซ์ยอมรับรถยนต์ดังกล่าวคืน ถือว่าสัญญาเช่าซื้อระงับสิ้นสุดลง เพราะคู่สัญญาสมัครใจเลิกสัญญากันเองด้วยการส่งมอบรถยนต์กลับคืนเจ้าของ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 573  

ดังนี้ เมื่อสัญญาเช่าซื้อเลิกกัน โดยที่ผู้เช่าซื้อไม่ได้เป็นฝ่ายผิดสัญญา หรือ ไฟแนนซ์ไม่ได้มายึดรถยนต์กลับไปเสียเอง หากไฟแนนซ์นำรถยนต์ไปขายทอดตลาดได้เงินไม่เพียงพอกับยอดหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ ค่าเสียหายส่วนนี้ ผู้เช่าซื้อไม่ต้องรับผิดชอบทั้งสิ้น ซึ่งส่วนใหญ่ร้อยละ 90 เปอร์เซ็น หากเรานำรถยนต์ส่งมอบคืนให้กับไฟแนนซ์ ไฟแนนซ์ก็ยังนำคดีมาฟ้องผู้เช่าซื้อ ให้รับผิดส่วนต่างที่ยังค้างชำระ และประชาชนส่วนใหญ่ก็ไม่ให้ความสำคัญ ไม่ยอมไปศาล ไม่หาทนายไปสู้คดี และไปทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับไฟแนนซ์ที่ศาลเสียเอง ซึ่งรู้ทั้งรู้ว่ายอดหนี้ที่ผู้เช่าซื้อไปทำสัญญาประนีประนอมยอมความ มีมูลค่าสูงกว่าค่าวิชาชีพทนายความหลายเท่า แต่ก็เลือกที่จะไปทำสัญญาประนีประนอมยอมความ หรือไม่เดินทางไปศาลเพื่อสู้คดี ทั้งที่ตามกฎหมายแล้ว เราไม่ต้องรับผิดใดๆทั้งสิ้น จะต้องรับผิดก็เพียงค่าเช่าซื้อค้างชำระแต่ละงวดที่เรายังไม่ได้ชำระไฟแนนซ์ ก่อนวันที่จะนำรถยนต์ส่งมอบคืนเท่านั้น

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 14324/2558

จำเลยเป็นฝ่ายเริ่มต้นติดต่อกับโจทก์เพื่อคืนรถยนต์ที่เช่าซื้อ แสดงให้เห็นจุดประสงค์ของจำเลยที่ต้องการบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อเท่านั้น เมื่อโจทก์ได้รับการติดต่อก็ตกลงและนัดหมายรับรถยนต์ที่เช่าซื้อไปคืนโดยมอบหมายให้ ส. ตัวแทนโจทก์ การที่จำเลยส่งมอบรถยนต์ที่เช่าซื้อให้แก่ ส. จึงเป็นการบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อด้วยการส่งมอบทรัพย์คืนแก่โจทก์ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 573 สัญญาเช่าซื้อเป็นอันเลิกกันนับแต่วันดังกล่าวแล้ว จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดต่อโจทก์ตามฟ้อง

เน้นย้ำและขอให้ทำความเข้าใจนะครับ ถ้ายังไม่ผิดนัดชำระค่าเช่าซื้อ หรือไฟแนนซ์ยังไม่บอกเลิกสัญญาเช่าซื้อ แล้วติดต่อเอารถไปคืนไฟแนนซ์เอง และไฟแนนซ์รับรถคืนไว้โดยไม่ได้ให้เขียนบันทึกข้อตกลงรับผิดในส่วนต่างไว้ ถือว่าคู่สัญญาตกลงเลิกกันโดยการส่งมอบรถคืน เราก็ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดในส่วนต่าง แต่หากไฟแนนซ์บังคับให้เขียน ก็ไม่ต้องเขียน หรือถ้าเขียนก็ให้ระบุข้อยกเว้นเอาไว้ว่าจะไม่รับผิดชอบในส่วนต่างที่ขาด

แต่ถ้าผิดนัดชำระค่าเช่าซื้อและไฟแนนซ์บอกเลิกสัญญาแล้ว ไม่ว่าจะเอารถไปคืนไฟแนนซ์เองหรือปล่อยให้ไฟแนนซ์มายึด จะต้องรับผิดชอบส่วนต่างที่ขาดทุกกรณีครับ

ดังนั้น จำไว้ให้ขึ้นใจครับว่า หากผ่อนไม่ไหว เอารถไปคืนไฟแนนซ์ ขาดเหลือตามสัญญาเช่าซื้อเท่าไหร่ เราไม่ต้องรับผิด หากไฟแนนซ์ฟ้องมา หาทนายความไปสู้คดีนะครับ !!

          กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 573 ผู้เช่าจะบอกเลิกสัญญาในเวลาใดเวลาหนึ่งก็ได้ ด้วยส่งมอบทรัพย์สินกลับคืนให้แก่เจ้าของโดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง


 

แบบฟอร์มปรึกษากฎหมาย/คดีความ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ทีมงานจะตอบคำถามท่านภายใน 3 วัน
เพิ่มฉันเป็นเพื่อน
#1 โดย: สายลม [IP: 182.232.128.xxx]
เมื่อ: 2019-04-27 11:39:25
สวัสดีครับ ทนายธนกฤตฯ ขอสอบถามเพิ่มเติมครับ
1.หลังจากคืนรถไปแล้วนานกี่วันไฟแนนจึงจะส่งหมายศาลมาถึงผู้เช่าซื้อครับ
2.ขั้นตอนการติดต่อทนาย จนถึงขึ้นศาล ผู้เช่าซื้อจะต้องไปขึ้นศาลจำนวนกี่ครั้ง? และมีค่าใช้จายในการจ้างทำนายเท่าไร?ครับ
3.กรณีค้างชำระค่างวด แต่ยังไม่เกิน3งวด ผู้เช่าซื้อต้องจ่ายค่างวดที่ค้างชำระใช่ไหมครับ
4.ที่ขอนแก่นพอรู้จักทนายที่พอช่วยได้หรือแนะนำไหมครับ
5.ถ้าขึ้นศาลเรียบร้อยแล้ว ผู้เช่าซื้อจะติดเครดิตบรูโรทางการเงินหรือไม่ครับ
..ขอบคุณทนายธนกฤตฯล่วงหน้าครับ
#2 โดย: Ple [IP: 1.46.207.xxx]
เมื่อ: 2019-05-11 22:51:13
ขอถามค่ะคือกรณีเขามายึดรถไปแล้วเราให้แม่เซ็นส่งมอบรถแทนได้ด้วยเหรอคะแบบนี้ขายทอดตลาดแล้วเราจะต้องจ่ายค่าส่วนต่างอีกมั้ยคะ
#3 โดย: ลำใย [IP: 101.109.82.xxx]
เมื่อ: 2019-07-31 17:44:42
สอบถามค่ะ กรณีรถเกิดอุบัติเหตุรถเสียหาย แต่เเรายังติดไฟแนช์อยุ่ เราควรทำอย่างไรค่ะ
#4 โดย: ทนายธนกฤดา [IP: 182.232.142.xxx]
เมื่อ: 2019-08-01 15:07:30
พ่อผมออกรถมาได้3เดือน เดือนแรกส่ง พอถึงเดือนที่สอง-สามพ่อผมป่วดนอนโรงบาล แล้วพ่อผมก็ตายแล้วผมนำรถไปคืนไฟแนนท์ แล้วผ่านไป4ปีกว่าไฟแนนท์โทรมาให้ผมไปจ่ายค่ารถที่เหลือแล้วผมจะทำอย่างดีคับ
#5 โดย: สอบถามครับ [IP: 182.232.193.xxx]
เมื่อ: 2019-09-06 16:46:07
ปรึกษาเรืองส่งไม่ไหว
#6 โดย: ครับ [IP: 182.232.193.xxx]
เมื่อ: 2019-09-06 16:47:39
ถ้าผมจะคืนรถให้ไฟแนชต้องทำยังไงครับรถไม่เคยค้างค่างวด
#7 โดย: ธนเดช [IP: 182.232.226.xxx]
เมื่อ: 2019-11-09 05:41:10
ขอคำแนะนำหน่อยครับ
1.ค่างวดไม่ตรงตามที่ตกลงกันไว้มาก
2.โดนเซลล์โกงเงินแคมเปญ(เงินช่วยดาวน์)
และค่าอุปกรณ์ + ของแถมไม่ครบ
3.ไม่ได้ดอกเบี้ยข้าราชการ ตามที่ตกลงไว้
(ยังไม่ถึงกำหนดชำระค่างวดครับ)

ผมสามารถร้องเรียนได้ที่ไหนครับพี่
หากคืนรถในกรณีนี้ จะเสียเครดิตไหมครับ
#8 โดย: ผู้ที่มีประสบการณ์ [IP: 182.232.199.xxx]
เมื่อ: 2019-11-18 11:43:40
รถยนต์ถูกยกเลิกสัญญาไฟแนนท์ เราเอารถเข้าศูนย์บริการได้ใหมคับ
#9 โดย: kling [IP: 183.89.250.xxx]
เมื่อ: 2019-11-21 13:13:56
ผมก็จะคืนเหมือนกัน ไม่เคยค้างค่างวดเหมือนกัน พอได้คำตอบหรือยังครับ
#10 โดย: รุ่งโรจน์ [IP: 171.6.241.xxx]
เมื่อ: 2019-11-30 20:24:31
ขอรบกวนหน่อยครับ ถ้าผมเอารถไปคืนแล้ว ผมต้องชำระค่าปรับหรือไม่ครับ เพราะมีหนังสือมาถึงผมว่าหากไม่ชำระค่างวดและค่าปรับภายในกำหนด ทางไฟแนนท์จะดำเนินคดีตามกฎหมายครับ และจะยึดรถในทันที โปรดขอความอนุเคราะห์พิจารณาด้วยครับ ขอบคุณครับ
#11 โดย: นานา [IP: 183.88.209.xxx]
เมื่อ: 2019-12-02 23:01:30
ปรึกษาค่ะ
พอดีว่าพ่อซื้อรถให้กับน้องผ่อนมาเกือบปีละแต่ผ่อนไม่ไหวเลยส่งคืนไฟแนน
แต่ไฟแนนส่งส่วนต่างที่ขายทอดตลาดมาค่ะ
แบบนี้จะถูกฟ้องขึ้นศาลป่าวค่ะ
#12 โดย: นก [IP: 223.24.185.xxx]
เมื่อ: 2019-12-13 18:43:45
อยากทราบคำตอบมอบคืนรถโดยไม่ใช่เจ้าของได้หรือไม่คะต้องทำอย่างไรถ้ารถกลับผู้ซื้ ออยู่คนละที่แต่ต้องการคืนรถค่ะ
#13 โดย: ขอคำปรึกษา [IP: 124.122.34.xxx]
เมื่อ: 2019-12-31 13:57:47
จะไม่ส่งรถต่อเราต้องทำไงค่ะ
#14 โดย: กี้ [IP: 1.47.3.xxx]
เมื่อ: 2020-01-01 08:18:40
ถ้าค้างค่างวด 3 งวดติดถ้าเค้ามายึดรถเราไปแล้วเราต้องส่งค่างวดที่เราค้างเค้าต่อไหมค่ะพร้อมค่าทวงถามเกือบเท่าตัว
#15 โดย: ดง [IP: 27.55.73.xxx]
เมื่อ: 2020-01-10 11:42:19
#15 เพิ่งดาวรถมายังไม่จ่ายค่างวด แต่อยากเอารถไปคืน ต้องเสียค่าใช้ต่ายอะไรมั้ยคับ
#16 โดย: Cutter2530 [IP: 182.232.56.xxx]
เมื่อ: 2020-01-12 19:17:22
ของดิฉันยอมคืนเพราะส่งไม่ไหวแต่ว่าไม่ได้ไปคืนเอง
เป็นการโทรไปแจ้งกับไฟแนนซ์​ให้มารับรถเอง.. ทางไฟแนนซ์​ตอบตกลงตามมาเอารถที่ทำงานแต่ว่ากว่าจะมาเอาไม่ได้ส่งงวด2งวด.. ถ้าจำไม่ผิด.. เพราะนานแล้วปี55
ตอนนี้ยังไม่ฟ้อง.. ดิฉันเช็คกับcnb ปีที่แล้วยอดหนี้24000.. ปีนี้เช็คอีก.ยอดเพิ่มเป็น43000
เปลี่ยนรายการใหม่.. ยอดหนี้ที่กู้.. ยอดส่งงวด
ยอดส่วนต่าง.. เปลี่ยนจากปีที่แล้ว...
#17 โดย: เทวินทร์ [IP: 182.232.242.xxx]
เมื่อ: 2020-01-16 12:20:33
รถโดนยึด5ปี แล้ววันนี้มีเจ้าหน้าที่โทรแจ้งว่ารถถูกประมูลขาดทุนให้จ่ายค่าส่วนต่างที่เหลือต้องทำยังใงครับ
#18 โดย: กนกวรรณ [IP: 14.207.145.xxx]
เมื่อ: 2020-01-21 15:08:21
เราก็คืนรถไปเเล้วมีเจ้าหน้าที่โทรมาเเจ้งเหมือนกันว่าประมูลขาดทุนให้จ่ายค่าส่วนต่างต้องทำใงคะ
#19 โดย: ชัย [IP: 223.24.93.xxx]
เมื่อ: 2020-01-21 18:50:51
กรณีของเช่าชื้อมาส่งได้2งวดแล้วส่งรถคืนไปผ่านมา5ปีกว่าโดนไฟแนนฟ้องเรียกค่าเสียหาย5หมื่นกว่าบาทและบังคับคดีผมจะอายัดเงินเดือนผมได้ไหม
#20 โดย: nittaya_da1-4@hotmail.com [IP: 10.33.3.xxx, 61.91.4.xxx]
เมื่อ: 2020-01-28 15:26:24
รบกวนสอบถามค่ะ พ่อซื้อรถมือสองมาแล้วทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์กับไฟแนนซ์ โดยมีแม่เป็นคนค้ำประกันค่ะ แต่เมื่อช่วง 2-3 ปีพ่อหนูไม่สบายไม่ได้จ่ายค่างวด 3 งวดติดแล้วก็โทรแจ้งให้ทางบริษัทมารับรถ เพราะไม่สามารถขับรถไปคืนได้ค่ะ หลังจากทางบริษัทมารับรถกลับไปเมื่อ2-3 ปีที่แล้วก็ไม่ได้ติดต่อหรือว่าส่งเอกสารใดๆ มาให้พ่อหนูเลยค่ะ มีช่วงสิ้นปี 62 โทรมาหาพ่อแล้วแจ้งพ่อว่ารถที่ยึดไปขายทอดตลาดได้ราคาต่ำ มีส่วนต่างอยู่ แสนกว่าบาทค่ะ เค้าต้องการให้พ่อหนูรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่เหลือทั้งหมดค่ะ แต่ปัจจุบันนี้พ่อไม่สบายเป็นเส้นเลือดตีบในสมองค่ะ ไม่สามารถทำงานหนักได้ ทำได้แค่งานเบาๆ ที่บ้านต่างจังหวัดค่ะ ซึ่งรายได้ที่พ่อหาได้ไม่สามมารถชำระหนี้ของรถคันดังกล่าวได้ค่ะ แต่พอเค้าติดต่อพ่อกับแม่ของหนูพ่อกับแม่ก็ให้เค้าโทรมาหาหนูค่ะ แล้ววันนี้ 28/1/2563 เค้าโทรติดต่อมาแจ้งว่ามีหนี้ก้อนนี้ จะสามารถจ่ายให้เค้ายังไงได้บ้าง ถ้าทางเราไม่จ่ายเค้าก็แจ้งว่าถ้าพ่อกับแม่หนูไม่จ้าง ผู้สืบสันดานต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งก็คือตัวหนูเอง อันนี้หนูต้องทำยังไงได้บ้างไหมคะ หนูมีเงินเดือนและค่าใช้จ่ายรายเดือนซึ่งหักกลบแล้วไม่สามารถชำระเงินยอดดังกล่าวได้ค่ะ
#21 โดย: คณพร [IP: 49.230.141.xxx]
เมื่อ: 2020-02-09 17:19:01
ยกเลิกสัญญาเช่าซื้อรถกับไฟแนนซ์ แล้วสามารถออกรถใหม่ได้อีกหรือป่าวคะ กับสถาบันการเงินอื่นที่ไม่มช่ไฟแนนซ์เดิม
#22 โดย: อดิเทพ [IP: 124.120.181.xxx]
เมื่อ: 2020-02-13 10:00:16
อยากถามว่าน้องเขาเอารถไปคืนไฟแน้้นแต่ค้างค่างวดจะเข้า4งวดแล้วไฟแนนส่งเอกสารมาให้ชดใช้สว่นต่างที่เหลือ2แสนตอ้งทำยังไงครับ
#23 โดย: ดุจเดือน [IP: 223.24.184.xxx]
เมื่อ: 2020-02-23 10:47:52
เนื่องจากผ่อนรถไมไหวแต่ติดค่างวดรถอยู่งวดหนึ่งจะเอารถไปคืนจะโดนฟ้องไหมค่ะตัวเองก็ไม่มีเงินที่จะจ้างทนายด้วย
#24 โดย: Smith [IP: 49.49.249.xxx]
เมื่อ: 2020-02-27 23:22:09
แนนซ์ยึดรถจอง บ.ที ลิสซิ่ง ขายหนี้ต่อให้JMT ซื้อหนี้ต่อไป ผมได้จ่ายหนี้ที่คัางปิดบัญชีไปหมดแล้ว.รถจักยานยนต์ จะขอเอารถคืนได้มั้ยคับ
#25 โดย: ทราย [IP: 49.230.21.xxx]
เมื่อ: 2020-03-02 10:38:10
ส่งรถไม่ไหว แต่ไม่เคยค้างค่างวด ส่งตรงทุกเดือน ถ้าเอารถไปคืนจะมีผลตามไหมคับ
#26 โดย: Opor [IP: 1.1.187.xxx]
เมื่อ: 2020-04-01 10:18:52
เอารถไป..รี..มาส่งตรง7งวดจะถึงงวด8ถัดไปวันที่5เมษาค่ะจะต้องเสียอะไรไหมค่ะ
#27 โดย: ประยูร จันทะสี [IP: 49.230.86.xxx]
เมื่อ: 2020-04-10 12:39:54
สอบถามครับนถเป็นชื่อของแฟนแต่แฟนไปเกาหลีแล้วได้มีสามีไหม่ทิ้งรถใว้ที่ผมแต่สุดท้ายเจอกับเศฐกิจไม่ดีผมไม่มีปัญญาส่งแล้วถ้าผมคืนรถทางไฟแนนจะมาลงที่ผมไหมครับคือผมรับผิดชอบอะไรบ้างครับคือแต่แฟนที่เลิกกันไปเขาทำไห้ผมติดหนี้ติดสิ้นมากเลยครับรถมอไชที่ไม่เป็ยหนี้เขาเอาไปหมดเลยครับรถทุกคันเป็นชื่อเขาหมดครับเพียงแต่คันนี้ที่ไม่หมดงวดเขาไม่เอาไปครับเหลือไว้ไห้ผมแต่ผมไปไม่รอดแล้วครับตอนนี้ผมต้องทำอย่างไรได้บ้างครับ
#28 โดย: Satawong [IP: 223.24.61.xxx]
เมื่อ: 2020-04-10 16:09:23
ปรึกษาทนาย
#29 โดย: ทนาย [IP: 223.24.93.xxx]
เมื่อ: 2020-04-27 13:54:40
ถ้าเอาคถไปคืนล่าช้า6วันจะคิดบูโรไหม
#30 โดย: สุพรรษา [IP: 223.24.156.xxx]
เมื่อ: 2020-04-30 13:01:49
สอบถามค่ะ..เอารถไปคืนไฟแนนท์ หลังจากนั้นมีหนังสือจาก JMT มาแจ้งให้จ่ายค่าใช้จ่ายส่วนต่างเนื่องจากรถที่นำประมูลต่อขาดทุน โดยผ่อนจ่ายให้เดือนละ 1000 บาทมา วงเงินที่จ่ายไป 3 หมื่นกว่าบาท แต่เราพึ่งมาศึกษาแบบจริงจังว่าไม่จำเป็นต้องจ่ายมีเจ้าหน้าที่ของ JMT โทรมาและพูดจาแย่มาก ขู่จะเข้ามาที่ทำงาน มาแจ้งให้หักเงินเดือน ทั้งๆที่ยังไม่มีการยื่นฟ้องศาล เราก็เลยบอกทาง JMT ยื่นฟ้อง เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ Apr,19 จนถึงวันนี้ยังไม่ได้รับเอกสารยื่นฟ้อง และวันนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ JMT โทรมาอีกว่าค้างชำระจะยื่นฟ้องศาล เราเลยบอกให้ยื่นฟ้องได้เลย แบบนี้ต้องทำยังงัยบ้างค่ะ (มีญาติเรานำชื่อเราไปออกรถแต่เค้าส่งไม่ไหว)มีแผนจะซื้อบ้านกลัวกู้ไม่ผ่านเพราะติดเรื่องนี้ ขอบคุณค่ะ
#31 โดย: กลางเดือน [IP: 223.24.186.xxx]
เมื่อ: 2020-05-05 13:00:42
จะส่งรถคืนค่ะส่งต่อไม่ไหวค่ะแต่พึ่งรีไฟแนนซ์มาค่ะได้2เดือนที่3ค้างชำระถ้าเราส่งคืนเราต้องจ่ายค่าส่วนต่างทั้งหมดใช่ไหมค่ะตอนนี้เครียดมากๆเลยค่ะเพราะยอดมันยังสูงยุค่ะ
#32 โดย: จุฑาพร [IP: 1.47.234.xxx]
เมื่อ: 2020-05-08 22:17:25
อยากคืนเหมือนกันคะ..ตอนนี้แย่มาก..ประกาศขอแค่เปลี่ยนสัญญาเอารถไปส่งต่อ..ยังไม่มีใครมาสนใจเลยคะ..มันจะเสียเครดิตไหมคะ..รถเป็นชื่อแฟนไปออกให้เพื่อนเรา แต่เค้านำรถไปขายต่อปากป่าว คนซื้อก็ช่างซื้อ..กว่าเราจะไปวิ่งตามเอารถกลับคืนมาได้..ทนส่งงวดเป็นปีเพื่อให้เปลี่ยนสัญญาได้..จนตอนนี้ไม่ไหวแล้วคะ
#33 โดย: กันยกร [IP: 1.46.67.xxx]
เมื่อ: 2020-05-12 18:20:30
เอารถคืนแล้วโทมาท่วงค่าส่วนต่างแล้วจะฟ้องศาลต้องทำยังไง
#34 โดย: อ๊อด [IP: 184.22.84.xxx]
เมื่อ: 2020-05-12 18:50:35
ผมก็เอาไปคืนเขายังฟ้อง
รวมที่ส่งไปปีกว่ากับที่เขาเอาไปขาย
ได้เกินราคารถอีก​ครับ
#35 โดย: ประชาชนที่สนใจแต่ไม่ค่อยรู้กฏหมาย [IP: 223.206.219.xxx]
เมื่อ: 2020-05-18 07:05:52
ไม่มีปัญหาครับ แต่อยากรู้คำตอบของคำถามข้างบน มันน่าสนใจครับ จะติดตามดูคำตอบของท่านทนายต่อไป
#36 โดย: atcg2454@gmail.com [IP: 159.192.185.xxx]
เมื่อ: 2020-05-20 16:15:35
มีหมดอายุความไหมครับ ไฟแนน ตามทวงเป็นสิบปี ส่วนต่างรถยนต์ ทั่งที่ผ่อน9เดือนแล้วขับรถ ไปคืน
#37 โดย: senn [IP: 58.137.25.xxx]
เมื่อ: 2020-05-28 07:59:57
ที่ทนายโพสต์ผมว่าเป็นไปได้ยากมาก เพราะอย่าลืมสัญญาที่ผู้ซื้อยินยอมทำกับไฟแนนซ์ครั้งแรก คุณเซ็นยอมรับหนี้สินการผ่อนชำระตามงวดที่บวกดอกเบี้ย ภาษี ค่าดำเนินการ ฯลฯ โดยที่ไฟแนนซ์คิดดอกเบี้ยในอัตราที่ไม่เกินตามที่ กม.กำหนดไว้ และกรณีจะนำรถไปคืนไม่มีทางที่ไฟแนนซ์จะรับรถคืน เพราะนำไปขายทอดตลาดยังไงก็ขาดทุน และถ้าทำได้อย่างที่ตั้งกระทู้นี้มา ป่านนี้ไฟแนนซ์เจ๊งหมดประเทศไปแล้ว ผมไม่ได้เป็นไฟแนนซ์ แค่อยากจะมารู้คำตอบของทนาย ช่วยมาตอบคำถามด้วยครับ
#38 โดย: 0882691130 [IP: 171.4.66.xxx]
เมื่อ: 2020-05-30 13:40:59
ไฟแนนซ์ที่ไหนเขาจะยอยรับคืน ทำเรื่องรับรถคืนให้ น้องสาวเอารถไปคืนตอนนี้โดนฟ้องส่วนต่างอยู่สี่แสนกว่า แล้วต้องทำยังไง ตอนประมูลขายก็ไม่ยอมแจ้งไม่ให้เราไปดูราคา
#39 โดย: [IP: 49.49.29.xxx]
เมื่อ: 2020-06-04 15:20:55
อยากคืนค่ะส่งมา14งวดค่ะอยุลำพูนขอทนายค่ะ
#40 โดย: ช่วย [IP: 1.46.169.xxx]
เมื่อ: 2020-06-10 15:25:19
โทรไปแจ้งขอคืนรถเพราะผ่อนไม่ไหว พิษโควิด ทำตกงานไม่มีรายได้ แต่ไฟแนนท์ไม่รับคืน ทำยังไงได้บ้างครับ
#41 โดย: เบญจน [IP: 1.47.34.xxx]
เมื่อ: 2020-06-23 20:06:08
ต้องการขายดาวน์รถแต่ขายไม่ได้ค่ะ ทำยังงัยได้มั่งคะ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 305,261