google-site-verification: google988c9a26901231a3.html

ตอนที่ 11 นายจ้างจะลดตำแหน่งของลูกจ้าง หรือ ย้ายตำแหน่งงานลูกจ้างได้ทุกกรณีหรือไม่ ?

        นายจ้างหลายคนมักเข้าใจว่า ตนสามารถออกคำสั่งกับลูกจ้างได้ทุกกรณีอันเกี่ยวกับการจ้างงาน ไม่ว่าจะเป็นการโยกย้ายหน้าที่การทำงานของลูกจ้าง การสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ยังสำนักงานสาขา การสลับสับเปลี่ยนตำแหน่งหรือหน้าที่งานของลูกจ้าง ฯลฯ  ถามว่านายจ้างเข้าใจถูกต้องหรือไม่ ก็ต้องบอกว่า “ถูกต้องแล้วครับ” แต่คำสั่งที่สั่งให้ลูกจ้างปฏิบัตินั้น ต้องชอบด้วยกฎหมายและต้องเป็นธรรมกับลูกจ้างด้วย  เรามาดูตัวอย่างกันว่า การลดตำแหน่งของลูกจ้าง เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมกับลูกจ้างหรือไม่

        คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 868/2548  การย้ายลูกจ้างตำแหน่งเลขานุการพนักงานระดับ 4 ไปเป็นพนักงานทั่วไปประจำแผนกผักและผลไม้ ซึ่งหัวหน้าแผนกเป็นพนักงานระดับ 3 เป็นการย้ายที่ลดตำแหน่งของลูกจ้างลง แม้จะจ่ายค่าจ้างเท่าเดิมก็เป็นคำสั่งย้ายที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นธรรมแก่ลูกจ้าง  ลูกจ้างปฏิเสธไม่ยอมไปทำงานในตำแหน่งใหม่มิใช่เป็นการฝ่าฝืนคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมของนายจ้าง นายจ้างไม่อาจลงโทษลูกจ้างได้

        คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 166-167/2546 , 10907/2557 ก็วินิจฉัยในทำนองเดียวกัน

      สรุปเลยนะครับว่า  คำสั่งของนายจ้างที่จะสั่งแก่ลูกจ้างได้นั้น ต้องเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย และ ต้องเป็นธรรมกับลูกจ้างเท่านั้น  หากคำสั่งนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือ แม้จะชอบด้วยกฎหมาย แต่หากเป็นคำสั่งที่ไม่เป็นธรรมกับลูกจ้างแล้วล่ะก็ แม้ลูกจ้างไม่ทำตาม ก็จะเอาผิดลูกจ้างฐานฝ่าฝืนคำสั่งไม่ได้ ตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าวข้างต้น ส่วนคำสั่งใดจะชอบด้วยกฎหมาย และ เป็นธรรมนั้น ก็ต้องพิจารณาเป็นกรณีๆไปครับ หากเราใช้จิตใจและสามัญสำนึกพิจารณาไต่ตรองดูเราก็จะพอมองออกว่า อย่างไหนเป็นธรรม อย่างไหนไม่เป็นธรรม

 

By ทนายนำชัย ปรึกษากฎหมายโทร 086-3314759

เพิ่มเพื่อน เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน เพิ่มเพื่อน

แบบฟอร์มปรึกษากฎหมาย/คดีความ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ทีมงานจะตอบคำถามท่านภายใน 3 วัน
#1 โดย: ทนายไกล้ตัว [IP: 134.196.124.xxx]
เมื่อ: 2018-09-28 19:01:18
งานโรงแรม ผมมาสายบ่อยแต่ไม่มีการตักเตือน พอไกล้จะถึงสินเดือนหัวหน้างานบอกให้ผมไปเอาใบลาออก ถึงผมก็ไปเอาแต่ผมยังไม่เช็นผมบอกขอหางานใหม่ก่อนค่อยเช็น พอถึงสินเดือนออก สเกด้วนใหม่ ลดตำแหน่งผมลงเป็นสจ๊วต ผมสามารถทำอะรัยได้บ่าง ตอนนี้ถูกบีบมากก

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 433,836