google-site-verification: google988c9a26901231a3.html

จดทะเบียนสมรสกัน แต่ไม่อยู่กินเป็นสามีภริยากัน การสมรสนั้นตกเป็น “โมฆะ”

       การจดทะเบียนสมรสนั้น คือการสมรสที่ชายและหญิงยินยอมเป็นสามี ภริยากัน และต้องแสดงการยินยอมนั้นให้ปรากฏโดยเปิดเผยต่อหน้า นายทะเบียนและให้นายทะเบียนบันทึกความยินยอมนั้นไว้ และนอกจากจะเป็นการแสดงออกถึงความรักที่ถูกต้องตามกฎหมาย ยังเป็นการรักษาสิทธิต่างๆในการเป็นสามีหรือภรรยากันตามกฎหมายต่อกันด้วย แต่ทั้งนี้ อยากให้คุณมองข้ามสิ่งเหล่านั้นไป โปรดมองไปถึงความรักที่มีให้ต่อกันที่แท้จริง ตกลงจะเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาทั้งในทางธรรมชาติและกฎหมาย ได้ดูแลความทุกข์สุข เจ็บป่วยซึ่งกันและกันต้องช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกันตามความสามารถและฐานะของตน และทำให้ทุกวันเปรียบเสมือนข้าวใหม่ปลามัน   

       จงอย่ามองความรักเป็นเพียงผลประโยชน์หรือทรัพย์สินที่ที่คุณจะได้รับจากคนรัก เพราะมิฉะนั้นแล้ว สิ่งที่คุณนั้นกระทำนั้นมันอาจใช่ความรักจริงๆ หากเพียงแต่รักในผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับตัวคุณเท่านั้น  อีกทั้งการสมรสนั้นยังอาจตกเป็นโมฆะตามกฎหมายอีกด้วย ดังนั้น การจดทะเบียนสมรสที่จะให้มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายนั้น การแสดงออกถึงเจตนาที่จะยินยอมให้ความรักของตนนั้นปรากฏโดยเปิดเผยต่อสาธารณะชนและนายทะเบียนว่าเรานั้น ประสงค์จะใช้ชีวิตคู่อยู่กินเป็นสามีภริยาต่อกันจึงเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งในเรื่องนี้มีคำพิพากษาศาลฎีกาวินิจฉัยไว้เป็นบรรทัดฐานครับ

        คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1067/2545

        การสมรสจะทำได้ต่อเมื่อชายและหญิงยินยอมเป็นสามีภริยากัน โดยทั้งสองคนตกลงจะเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน ต้องอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาทั้งในทางธรรมชาติและกฎหมาย ได้ดูแลความทุกข์สุข เจ็บป่วยซึ่งกันและกันต้องช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกันตามความสามารถและฐานะของตน การที่จำเลยจดทะเบียนสมรสกับ ช. แต่ไม่ได้พักอาศัยอยู่ด้วยกัน เมื่อ ช. ป่วย โจทก์เป็นผู้พา ช. ไปโรงพยาบาลและเสียค่ารักษาพยาบาลให้ และยังให้ ช. ไปพักอาศัยอยู่ด้วย ส่วนจำเลยยังคงพักอาศัยอยู่กับน้องสาวและไม่เคยออกค่ารักษาพยาบาลทั้งไม่เคยมาเยี่ยมเยียน ช. เลย เห็นได้ชัดว่าจำเลยกับ ช. มิได้อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาแต่อย่างใด จำเลยเองก็ยังรับว่าไม่อยากไปจดทะเบียนสมรส แต่ ช. เป็นผู้พาไปโดยบอกว่าถ้าไม่จดทะเบียนสมรสแล้วจะไม่มีผู้ใดมีสิทธิรับเงินบำเหน็จตกทอด ซึ่งก็ปรากฏว่าเมื่อ ช. ถึงแก่กรรมจำเลยเป็นผู้ได้รับเงินบำเหน็จตกทอดมาจริง แสดงว่าจำเลยจดทะเบียนสมรสกับ ช. โดยมิได้มีเจตนาที่จะเป็นสามีภริยากันมาแต่แรก หากแต่เป็นการกระทำเพื่อให้มีสิทธิรับเงินบำเหน็จตกทอดเท่านั้น การสมรสของจำเลยจึงฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1458 ตกเป็นโมฆะตามมาตรา 1495

        กฎหมายที่เกี่ยวข้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

        มาตรา 1458 การสมรสจะทำได้ต่อเมื่อชายหญิงยินยอมเป็นสามี ภริยากัน และต้องแสดงการยินยอมนั้นให้ปรากฏโดยเปิดเผยต่อหน้านายทะเบียนและให้นายทะเบียนบันทึกความยินยอมนั้นไว้ด้วย 

        มาตรา 1495 การสมรสที่ฝ่าฝืน มาตรา 1449 มาตรา 145 มาตรา 1452 และมาตรา 1458 เป็นโมฆะ

 

ปรึกษากฎหมายโทร 080-9193691 , 02-0749954 หรือ แอดไลน์ @closelawyer หรือ คลิก https://line.me/R/ti/p/%40closelawyer


เพิ่มฉันเป็นเพื่อน

แบบฟอร์มปรึกษากฎหมาย/คดีความ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ทีมงานจะตอบคำถามท่านภายใน 3 วัน
#1 โดย: เนย [IP: 223.24.146.xxx]
เมื่อ: 2019-01-20 05:36:39
อยากรุ้ค่ะ
#2 โดย: อานนท์ วีรณะ [IP: 1.47.98.xxx]
เมื่อ: 2020-04-22 05:25:30
เมื่อจดทะเบียนสมรสแล้วแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกันมาเป็น10ๆปีแล้ว ต่างคนต่างก็มีครอบครัวใหม่กันครับแต่ไม่ได้หย่ากันจะไปจดทะเบียนสมรสใหม่กับคนรักใหม่จะได้เปล่าครับ
#3 โดย: ทนาย ธีระพล บัวบพ [IP: 1.1.213.xxx]
เมื่อ: 2020-07-25 14:17:13
เป็นคำถามที่เกิดประโยชน์อย่างยิ่งแก่ประชาชนส่วนรวมครับ
#4 โดย: อร [IP: 27.55.74.xxx]
เมื่อ: 2020-11-02 09:15:02
จดทะเบียนสมรสมา 7 ปีแต่ฝายชายไปมีผู้หญิงอื่นต้องแยกกันอยู่ถ้าหากเรายังไม่พร้อมที่จะฟ้องหย่าใช่ระยะเวลากี่ปีถึงจะโมฆะคร้า
#5 โดย: วิว [IP: 182.52.211.xxx]
เมื่อ: 2020-11-14 15:35:34
จดทะเบียนสมรสแต่แยกกันอยู่มาห้าหกปีแล้วต่างคนต่างมีครอบครัวใหม่แต่ไม่ฟ้องหย่าทะเบียนสมรสจะเป็นโมฆะไหมคะ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 365,480