google-site-verification: google988c9a26901231a3.html

ตอนที่ 11 กรรมการ และ ผู้ถือหุ้นของบริษัท เป็นลูกจ้างของบริษัทด้วยหรือไม่

            โดยปกติแล้วกรรมการบริษัท ต้องได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้มีตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท เพื่อบริหารจัดการบริษัทซึ่งเฉพาะแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเท่านั้นที่จะปลดกรรมการได้ และ กรรมการบริษัทบางคนก็เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทอีกฐานะหนึ่งด้วย แต่มีปัญหาที่ต้องขบคิดตามกฎหมายแรงงานว่า กรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้น เป็นลูกจ้างของบริษัทด้วยหรือไม่ เรื่องนี้ต้องพิจารณาหลักเกณฑ์ดังนี้ครับ

1)    กรรมการท่านนั้นได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างในอัตราที่แน่นอนในลักษณะที่เป็นค่าจ้าง (ไม่ใช่เบี้ยประชุม , ไม่ใช่ค่าบริหาร)  และ

2)    ต้องทำงานตามคำสั่ง ตามคำบังคับบัญชาของบริษัท ต้องเข้างานทุกวันตามวันและเวลาทำงานตามข้อบังคับของบริษัท หากจะลางานต้องเสนอใบลาต่อบริษัทตามระเบียบการลาของบริษัท และหรือ

3)    ได้รับสวัสดิการ หรือ สิทธิประโยชน์ เช่นเดียวกับพนักงาน

        กรณีอย่างนี้ กรรมการและผู้ถือหุ้นท่านนั้น ถือว่าเป็นลูกจ้างของบริษัทในอีกฐานะหนึ่งด้วย ทั้งนี้เทียบเคียงแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3464/2524 , 336/2525

        แล้วการเป็นลูกจ้างกับการไม่เป็นลูกจ้างมีสิทธิประโยชน์ต่างกันตรงไหนนะหรือครับ ก็ตรงที่ ถ้าเป็นลูกจ้าง หากมีการเลิกจ้างโดยที่ลูกจ้างไม่มีความผิด กรรมการและผู้ถือหุ้นท่านนั้น มีสิทธิเรียกค่าชดเชยจากการเลิกจ้าง รวมทั้งค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมยังไงล่ะครับ งานนี้นายจ้างที่ไม่ระมัดระวังในเรื่องนี้ ก็จะโดนมิใช่น้อยเลย  เพราะเงินเดือนกรรมการแต่ละคนน้อยซะที่ไหน 555

        By ทนายนำชัย  ปรึกษากฎหมาย โทร 086-3314759

เพิ่มเพื่อน เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน เพิ่มเพื่อน

แบบฟอร์มปรึกษากฎหมาย/คดีความ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ทีมงานจะตอบคำถามท่านภายใน 3 วัน

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 405,146