google-site-verification: google988c9a26901231a3.html

ตอนที่ 7  เมื่อเปลี่ยนตัวนายจ้าง สิทธิของลูกจ้างจะเป็นอย่างไร ?

        ท่านผู้ใช้แรงงานทั้งหลายครับ ท่านเคยทราบหรือไม่ว่า หากวันหนึ่งนายจ้างของท่านมีการเปลี่ยนตัว ไม่ว่าจะเป็นการควบกิจการ บริษัทถูกแปรสภาพ หรือ มีการขายกิจการ (Take Over) หรือ ในกรณีที่นายจ้างของท่านเป็นบุคคลธรรมดา (ไม่ใช่นิติบุคคล) แล้วมีการโอนกิจการไปยังทายาท หรือ โอนไปยังบุคคลอื่นๆ ไม่ว่ากี่ทอดก็ตาม สิทธิของท่านตามกฎหมายจะเป็นอย่างไร วันนี้เราจะมาดูกันครับ

        พรบ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 13 “ในกรณีที่กิจการใดมีการเปลี่ยนแปลงตัวนายจ้างเนื่องจากการโอน รับมรดกหรือด้วยประการอื่นใด หรือในกรณีที่นายจ้างเป็นนิติบุคคล และมีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงโอน หรือควบกับนิติบุคคลใด สิทธิต่าง ๆ ที่ลูกจ้างมีอยู่ต่อนายจ้างเดิมเช่นใดให้ลูกจ้างมีสิทธิเช่นว่านั้นต่อไป และให้นายจ้างใหม่รับไปทั้งสิทธิและหน้าที่อันเกี่ยวกับลูกจ้างนั้นทุกประการ”

          จากหลักกฎหมายดังกล่าว จะเห็นว่าเมื่อมีการเปลี่ยนตัวนายจ้าง

1)        สิทธิที่มีอยู่กับนายจ้างเดิมมีอยู่อย่างไร ก็ยังมีอยู่อย่างนั้น เช่น ค่าจ้าง , เบี้ยขยัน , ค่ากะ , หรือ สิทธิประโยชน์อื่นๆ

2)        ในกรณีที่นายจ้างมีการควบกิจการหรือโอนกิจการแล้วไม่ประสงค์ให้ลูกจ้างได้สิทธิประโยชน์เดิมของลูกจ้าง อาจทำได้โดยการเลิกจ้างให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วให้ลูกจ้างเขียนใบสมัครงานกับนายจ้างใหม่นั้น

3)        การให้ลูกจ้างเขียนใบลาออกแล้วสมัครงานใหม่กับนายจ้างเดิม อาจเข้าข่ายหลีกเลี่ยงกฎหมายแรงงานอันจะมีผลให้ระยะเวลาการทำงานของลูกจ้างถูกนับต่อเนื่องกันไป และลูกจ้างอาจฟ้องเรียกร้องสิทธิประโยชน์ที่เคยได้รับจากนายจ้างเดิมกับนายจ้างใหม่ได้

          กฎหมายแรงงาน คุ้มครองลูกจ้างครับ เพียงแต่ทางปฏิบัติลูกจ้างส่วนมากไม่รู้กฎหมาย จึงทำให้เสียเปรียบนายจ้างทั้งขึ้นทั้งร่อง เมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกจ้างมีการศึกษามีความรู้ข้อกฎหมายโดยเฉพาะเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของตนตามกฎหมาย เมื่อนั้นลูกจ้างจะได้รับประโยชน์จากกฎหมายคุ้มครองแรงงานอย่างเต็มที่  สำหรับวันนี้ ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการทำงานนะครับ


             ปรึกษากฎหมายหรือคดีแรงงานกับทนายนำชัย โทร 086-3314759

เพิ่มเพื่อน เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน เพิ่มเพื่อน

แบบฟอร์มปรึกษากฎหมาย/คดีความ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ทีมงานจะตอบคำถามท่านภายใน 3 วัน
#1 โดย: นอ้ย [IP: 223.206.249.xxx]
เมื่อ: 2016-11-28 16:33:57
ขอบคุณครับทีไห้ความรู
#2 โดย: นายลูกจ้าง [IP: 124.122.125.xxx]
เมื่อ: 2018-03-03 14:02:04
นายจ้างเป็นนิติบุคคลบริษัทมหาชน มีการเปลี่ยนผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการใหม่มาเป็นผู้บริหาร ถือเข้าข่าย มาตรา 13 นี้หรือเปล่า
#3 โดย: ....... [IP: 159.192.223.xxx]
เมื่อ: 2020-03-19 17:57:02
ถ้าลูกจ้างโดนเปลี่ยนนายจ้างใหม่หรือแทคโอเวอร์และบริษัทใหม่บริหารไม่รอดเกิดการเลิกจ้างเราจะได้รับผลตอบแทนตามอายุงานของบริษัทเก่าหรือบริษัทใหม่คะ
#4 โดย: ลูกจ้างที่อยากได้รับความยุติธรรม [IP: 223.24.189.xxx]
เมื่อ: 2020-12-03 08:19:57
ถ้าลูกจ้างโดนเปลี่ยนนายจ้างใหม่ แบบมาควบรวมกิจการโดยที่บริษัทยังคงดำเนินการในนามเดิม แต่บริหารและจะใช้นโยบายของบริษัทแม่ที่ควบรวม จะมีการให้เซ็นโอนย้ายการจ้างงานและให้เซ็นสัญญาจ้างพนักงานใหม่ คำถามคือ เข้าข่ายมาตรา 13 ไหมค่ะ
#5 โดย: art [IP: 49.231.202.xxx]
เมื่อ: 2021-02-09 02:02:03
เมื่อเปลื่ยนบริษัท ก ไปเป็น ข แล้วจดทะเบียบใหม่
สิทธิและหน้าที่ของลูกจ้างยังเหมือนเดิมกับบริษัทใหม่
อยากทราบว่าลูกจ้างไม่ทำสัญญากับบริษัทใหม่ได้ไหม?
แล้วนายจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชยหรือไม่ต้องจ่าย.
#6 โดย: Hanah [IP: 49.230.220.xxx]
เมื่อ: 2021-06-04 09:44:55
รอคำตอบความคิดเห็น 5 ค่ะ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 448,227