google-site-verification: google988c9a26901231a3.html

ตอนที่ 6 นายจ้างเลิกจ้างเพราะอ้างว่ากิจการขาดทุน เป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรมหรือไม่

       ผมเชื่อว่า ลูกจ้างเกินกว่า 90 % ไม่รู้ว่าเมื่อถูกเลิกจ้าง จะมีสิทธิได้รับเงินตามกฎหมายอย่างไรบ้างนอกเหนือจากค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงาน

          เมื่อนายจ้างลูกจ้างโดยที่ลูกจ้างไม่มีความผิด นายจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างตามอายุการทำงาน พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 118

          หากเหตุที่เลิกจ้างนั้นเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ลูกจ้างมีสิทธิเรียกให้นายจ้างจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมนั้นได้ด้วย ตาม พรบ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน มาตรา 49  ลูกจ้างส่วนใหญ่ไม่รู้เรื่องนี้ แต่ท่านหารู้ไม่ว่า หากการเลิกจ้างนั้นเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมแล้วล่ะก็ ศาลท่านอาจสั่งให้นายจ้างจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมนั้นในจำนวนที่สูงกว่าค่าชดเชยเสียอีก  

          แล้วเหตุยอดฮิต ที่นายจ้างมักจะยกขึ้นมาเลิกจ้างลูกจ้างเพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆนั้นก็คือเหตุว่ากิจการขาดทุน แล้วท่านทราบหรือไม่ว่า การเลิกจ้างเพราะกิจการของนายจ้างขาดทุน เป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรมหรือไม่ ขอให้ศึกษาจากแนวคำพิพากษาศาลฎีกาต่อไปนี้ครับ

             คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3933/2546

          แม้สัญญาจ้างระหว่างโจทก์กับจำเลยเป็นสัญญาจ้างที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาการจ้าง จำเลยมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างด้วยการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นหนังสือให้โจทก์ทราบ โดยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้โจทก์ตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฯ มาตรา 17 วรรคสอง วรรคสี่ ประกอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 582 และจ่ายค่าชดเชยให้แก่โจทก์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฯ มาตรา 118 ซึ่งเป็นการเลิกจ้างที่ชอบด้วยกฎหมายคุ้มครองแรงงานอันเป็นกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน และจำเลยได้เลิกจ้างโจทก์รวมทั้งพนักงานอื่นเพื่อลดขนาดขององค์กรและลดค่าใช้จ่ายเนื่องจากจำเลยประสบกับการขาดทุนเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำก็ตาม แต่ปรากฏว่าปี 2543 จำเลยมีกำไร และปี 2544 จำเลยได้ซื้อที่ดินราคา 9,000,000 บาทเศษ ด้วยเงินสดส่วนหนึ่งและเงินกู้ธนาคารอีกส่วนหนึ่ง แสดงว่าจำเลยมิได้ขาดทุนจนถึงขนาดต้องลดจำนวนลูกจ้าง เมื่อจำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่ปรากฏว่าโจทก์กระทำความผิด กรณีจึงเป็นการเลิกจ้างที่ยังไม่มีเหตุอันสมควร จึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานฯ มาตรา 49

          คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 276/2543 และ 1850/2547 วินิจฉัยในทำนองเดียวกัน

          สรุปคือ “ถ้าขาดทุนไม่จริงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมครับ”

          ปรึกษากฎหมายคดีแรงงานกับทนายนำชัย โทร 086-3314759  

               

เพิ่มเพื่อน เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน เพิ่มเพื่อน

แบบฟอร์มปรึกษากฎหมาย/คดีความ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ทีมงานจะตอบคำถามท่านภายใน 3 วัน
#1 โดย: ทนงกัจฉัปนันทน์ [IP: 49.230.21.xxx]
เมื่อ: 2017-02-20 13:00:32
ผมว่ามีนอกตำรา..ผู้ที่เีีป็นเจ้าของกิจการทำให้ลูกจ้างรักเห็นใจได้อย่างไร? ไม่ใช่ทำได้ในวันเดียวหรือแส้งทำ..เกิดลกับผมเอง..ลูกจ้างไม่ฟ้องผมก็ลำบากเหมือนเขา(ยิ่งกว่าอีก. จากร้้้อยล้าน. .ทุกวันนี้เร่ร่อนเหมือนขอทานบ่อยๆกินไม่อิ่ม(มาม่าผสมข้าว)นอนป่าช้าวัดมีลูกเป็นหมอก็ไม่ดูแล..คนโตเกิดเมืองนอกก็ไม่สนใจ..มีประกันสังคมจ่ายครบก็ไม่รู้จะได้บำนาญหรือไม่เพราะบัตรปชช.หมดอายุุ..ต่อไม่ได้เพราะหนีคดี(แพ่ง)...ผมว่าไม่มีกฏตายตัวครับ..นอกตำรา..ลูกจ้างไม่ฟ้องเสมอไป...

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 448,248