google-site-verification: google988c9a26901231a3.html

เมื่อลูกจ้างตายอันเนื่องจากการทำงาน ทายาทมีสิทธิเรียกร้องกับนายจ้างอย่างไรบ้าง ?

          ท่านผู้ใช้แรงงานทั้งหลาย ท่านทราบหรือไม่ว่า ในกรณีที่ท่านประสบอันตรายอันเนื่องมาจากการทำงาน ท่านหรือทายาทของท่านมีสิทธิเรียกร้องอะไรจากนายจ้างได้บ้าง วันนี้เราจะมาดูกันครับ

        ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 ลูกจ้างที่ประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานจนถึงแก่ความตายทายาทเงินทดแทนหรือผู้จัดการศพของลูกจ้างมีสิทธิดังนี้

1)       มีสิทธิได้รับค่าทำศพเป็นเงินจำนวน 100 เท่าของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำสูงสุด เช่น ปัจจุบันค่าจ้างขั้นต่ำสูงสุดอยู่ที่วันละ 300 บาท ก็เท่ากับ 300*100 เท่ากับ 30,000 บาท

2)       มีสิทธิได้รับเงินทดแทนเป็นเงินจำนวนร้อยละ 60 ของค่าจ้างเป็นระยะเวลา 8 ปี (96 เดือน) เช่น ถ้าลูกจ้างได้รับค่าจ้างเดือนละ 10,000 บาท ก็ได้เงินทดแทนเป็นเงินจำนวนร้อยละ 60 ของเงินค่าจ้าง 10,000 บาท เป็นเวลา 8 ปี  (10,000*60% เท่า 6,000 * 96 เดือน หรือ 8 ปี เท่ากับ 576,000 บาท)

3)       เงินอื่นๆ หากปรากฏว่าความตายนั้นเกิดจากความประมาทเลินเล่อของนายจ้าง (นายจ้างกระทำละเมิด) เพราะการได้มาซึ่งสิทธิตามกฎหมายเงินทดแทนไม่ทำให้ลูกจ้างเสียสิทธิตามกฎหมายอื่น

4)       หลักเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาว่า เป็นการตายเนื่องจากการทำงานหรือไม่

4.1)                      ตายเนื่องจากการทำงานในหน้าที่ตามสัญญาจ้าง

4.2)                      ตายเนื่องจากทำงานตามคำสั่งของนายจ้าง

4.3)                      ตายเนื่องจากการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับนายจ้าง

        ขอให้ทุกท่านทำงานอย่างปลอดภัย และ มีความสุขกับการทำงานนะครับ


By: ทนายนำชัย

 

เพิ่มเพื่อน เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน เพิ่มเพื่อน

แบบฟอร์มปรึกษากฎหมาย/คดีความ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ทีมงานจะตอบคำถามท่านภายใน 3 วัน

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 407,542