google-site-verification: google988c9a26901231a3.html

ตอนที่ 2 เมื่อนายจ้างไม่จ่าย ค่าจ้าง จะต้องเสียดอกเบี้ยและเงินเพิ่มหรือไม่ ?

        เมื่อนายจ้างไม่จ่าย ค่าจ้าง จะต้องเสียดอกเบี้ยและเงินเพิ่มหรือไม่ ?

        ท่านที่เป็นลูกจ้างและนายจ้างทั้งหลายทราบหรือไม่ครับว่า หากนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา หรือ ค่าชดเชย ภายในกำหนดเวลาที่ต้องจ่ายนั้นจะมีผลอย่างไร และ ลูกจ้างมีสิทธิอย่างไรบ้าง 

        ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม 2551 กำหนดว่าในกรณีที่นายจ้างไม่จ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา หรือค่าชดเชยภายในกำหนดเวลาที่ต้องจ่าย  ต้องเสียดอกเบี้ยในเงินจำนวนนั้นในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี...ดอกเบี้ยโหดเหมือนกันนะเนี่ย!! ..อิอิ.... ยังมีอีกครับหากการไม่จ่ายเงินดังกล่าว เป็นไปโดยจงใจหรือไม่มีเหตุผลอันสมควรกฎหมายกำหนดให้นายจ้างต้องเสียเงินเพิ่มอีกในอัตราร้อยละ 15 ของทุกระยะ 7 วัน จนกว่าจะจ่ายครบ...อุ๊ย!!ไอ้นี่ยิ่งโหดกว่าแฮะ...อื่ม มีอีกหรือเปล่าน๊า??  อ้อ!มีอีกครับ กฎหมายยังกำหนดไว้ว่าให้นายจ้างได้รับโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ว้าววว..โหดได้ใจจริงๆ

By-ทนายนำชัย  พรมทา
เพิ่มเพื่อน เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน เพิ่มเพื่อน

แบบฟอร์มปรึกษากฎหมาย/คดีความ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ทีมงานจะตอบคำถามท่านภายใน 3 วัน

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 404,512